работен ден

Публична продан (ПП) – проданта е публична, защото за участие в нея се поканват неограничен кръг лица

1. СИ прави обявление с данни за имота най-късно 7 дни след описа и оценката (ако те не са обжалвани) и го разгласява чрез поставяне в канцеларията, в кметството п на самия имот. Денят на разгласяването се отбелязва в протокол. 2.  IIII продължава един месец – в обявлението се посочват началният и крайният ден. 3.  …

Публична продан (ПП) – проданта е публична, защото за участие в нея се поканват неограничен кръг лица Read More »

Технология на изплащане на дивиденти

Дивидентите могат да се определят само от борда на директорите. – деклариране – свързване с данните , които борда на директорите приемат и публикуват в бюлетина за парични дивиденти – дивиденти с и без регистрирани дати – дивидента ще се изплати след отпечатването му в борсовия регистър в края на определения работен ден. – изплащане …

Технология на изплащане на дивиденти Read More »