растение

Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)

Седалище: Анжер, Франция www.cpvo.europa.eu Службата управлява система за правна закрила на сортовете растения, равностойна на патентна система за новите сортове растения. Те са защитени за срок от 25 или 30 години в зависимост от вида растение.

Служба на Общността за сортовете растения (CPVO) Read More »

Петима дилъри на канабис на територията на Пловдив са задържани при спецоперация

В хода на оперцаията се изяснило, че част от тях били създали и условия за отглеждане на растението Четиримата мъже и тяхна партньорка са задържани при  спецакция на служители от група “Наркотици” и Второ РУП, проведена вчера в Пловдив. В хода на операцията са открити две професионално оборудвани помещения за отглеждане на канабис и са

Петима дилъри на канабис на територията на Пловдив са задържани при спецоперация Read More »

ГРИГОР

Значение и произход на името: бдящ, бдителен (от гръцки). Характер и съдба: Григор е максималист, той иска всичко или нищо. Свободолюбив и упорит, при необходимост много храбър, не бяга от опасностите. Може да изпълни бързо и перфектно всяка задача, да постигне и най-трудната цел, ако е лично заинте- ресован от това. Обръща много внимание на

ГРИГОР Read More »

България не изнася пипер за Русия

В становище, предоставено от Национална служба за растителна защита (НСРЗ), генералният й директор Антон Величков категорично изразява своето несъгласие със замесване на доброто име на българските зеленчуци и плодове, предлагани на руския пазар с непотвърдени опасения. Несъгласието на НСРЗ е във връзка с репортаж на руската национална телевизия ОРТ, излъчен на 19 април 2010 г.

България не изнася пипер за Русия Read More »

Подбел, марта — Tussilago farfага L. Сем. Сложноцветни — Compositae

Разпространение. Среща се из сенчестите и влажни рон-ливи места, покрай бреговете на деретата и поточетата, по рово­вете и насипите из цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с право стъ­бло, високо до 20 см и покрито с червеникави люспи, и жълтока-фяво до виолетово и разклонено коренище. Стъблото се развива, преди да покарат листата. На върха си

Подбел, марта — Tussilago farfага L. Сем. Сложноцветни — Compositae Read More »

Змийско мляко, лишейче, жълтениче — Chelidonium majus L. Сем. Макови — Papaveraceae

Разпространение. Расте по влажнитежаменливи и гористи сенчести места навсякъде из България. Описание. Многогодишно тревисто растение със сиво окосмено стъбло, разклонено в горната си част. На височина то достига до 1 м. Коренът му е къс, многоглав и разклонен. Листата са мъхести, отдолу сивозелени, отгоре тъмнозелени, с 3—5 лопа-товидни дяла, пересто нарязани, с мрежеста нерватура. Долните

Змийско мляко, лишейче, жълтениче — Chelidonium majus L. Сем. Макови — Papaveraceae Read More »

Златна пръчица, златник, горски еичец — Solidago virga aurea L. Сем. Сложноцветни — Compositae

Разпространение. Среща се из цялата страна по горите, скалистите места и храсталаците. Описание. Многогодишно тревисто растение с високо до 1 м стъбло, разклонено в горната си част. Коренището обикновено е хоризонтално с множество нишковидни коренчета. Листата са последователни, като долните са с дълги дръжки, яйцевидни или елипсовидни и са назъбени. Горните са ланцетни, с къси

Златна пръчица, златник, горски еичец — Solidago virga aurea L. Сем. Сложноцветни — Compositae Read More »

Жълто прозорче, тлъстига, кози цицки — Sedum a ere L. Сем. Тлъсто листни — Crassulaceae

Разпространение. Расте по варовитите и сухи скалисти места в предпланинския и планинския пояс из цяла България. Описание. Многогодишно тревисто растение с изправени цветоносни и лежащи безплодни стъбла, дълги до 15 см, и с пълзящо разклонено коренище. Листата са месести, яйцевидни, наре­дени керемидообразно и без дръжки. Цветовете са жълти и разпо­ложени на върха на стъблото, с

Жълто прозорче, тлъстига, кози цицки — Sedum a ere L. Сем. Тлъсто листни — Crassulaceae Read More »

Жълта тинтява, горчивка — Gentiana lutea L. Сем. Тинтявови — Gentianaceae

Разпространение. Среща се из цялата страна по планин­ските каменливи и влажни поляни. Поради безразборното събиране растението е силно намаляло. Описание. Многогодишно тревисто растение с право, ци­линдрично стъбло, високо до 1 м и месест корен, дълъг до 1 м, който отвън е кафяв, а отвътре — жълтеникав. Листата са срещу­положни, едри, яйцевидни, обхващащи с долната част

Жълта тинтява, горчивка — Gentiana lutea L. Сем. Тинтявови — Gentianaceae Read More »

Жълта комунига, жълта енъовка — Melilotus officinalis Desr. Сем. Пеперудоцветни — Papilionaceae

Разпространение. Среща се край посевите, пътищата влажните тревисти места, покрай бреговете и оградите в цялата страна. Описание. Двегодишно тревисто растение с разклонено стъбло, високо до 1 м, и също разклонен, белезникав корен. Ли­стата са триделни, яйцевидни, назъбени, с дълги дръжки и с два целокрайни прилистника. Цветовете са жълти, като на върха на стъблото са събрани

Жълта комунига, жълта енъовка — Melilotus officinalis Desr. Сем. Пеперудоцветни — Papilionaceae Read More »

Боб, фасул, бял боб, сочиво, нисък неувивен боб — Phaseolus vulgaris L. var. nanus Ach. Сем. Пеперудоцветни — Papilionaceae

Разпространение. Фасулът се култивира у нас повсеместно. Отечеството му е Южна Америка. Описание. Едногодишно тревисто растение със слабо раз­вит корен. Листата му са триделни, заострени, покрити с вла­синки. Цветовете са бели или розововиолетови, събрани в гроздо­видни съцветия, с петлистна срасната чашка, петлистно венче в 5 тичинки. Плодът е дълга, увиснала чушка с бели бъбрековидни семена

Боб, фасул, бял боб, сочиво, нисък неувивен боб — Phaseolus vulgaris L. var. nanus Ach. Сем. Пеперудоцветни — Papilionaceae Read More »

Анасон — Pimpinella anisum L. Сем. Сенникоцветни — Umbelliferae

Разпространение. Анасонът се култивира у нас главноv Хасковско, Старозагорско, Шуменско, Разградско и др. В дива състояние в нашата страна не се среща. Отечеството му е Мала Азия. Описание. Едногодишно тревисто растение със слабо вре­теновиден разклонен корен, достигащ на дълбочина до 20 см, и с цилиндрично, слабо набраздено и на върха разклонено стъбло, високо до 60

Анасон — Pimpinella anisum L. Сем. Сенникоцветни — Umbelliferae Read More »

АНДРЕЙ – Значение и произход на името: мъжествен (от гръцки).

Характер и съдба: Андрей е мъжествен и обаятеленчовек, всички го харесват, лесно се сближава с хората. Може да отстоява интересите на колегите си пред началниците, често става душа на компанията.Отнася се много добросъвестно към работата си, никогане се оплаква. У него има стремеж към нови действия, но не би предприел нещо рисковано. Андрей не е

АНДРЕЙ – Значение и произход на името: мъжествен (от гръцки). Read More »

Чудото алое вера

Това е едно от най-популярните и полезни растения, с които ни е дарила майката природа. Алоето има 200 разновидности и Алое Вера е една от тях. Лечебните свойства на Алое Вера са световнопопулярни и още по-любопитно е, че могат да се приложат при множество здравни проблеми. Силата му е позната повече от 5000 години. През

Чудото алое вера Read More »