Лазаркиня — Asperula odorata L. Сем. Брошови — Rubiaceae

Разпространение. Среща се из сенчестите и влажни места главно в буковите гори в цялата страна. Описание. Многогодишно тревисто растение с право, че-тириръбесто, прешленесто стъбло, високо до 60 см, и трайно, пъл­зящо коренище. Листата са ланцетни, разположени прешлено-видно. Наредени са звездообразно, като от долната страна са окос­мени заедно със стъблото около прешлена. Цветовете са бели, фу-ниевидни […]

Лазаркиня — Asperula odorata L. Сем. Брошови — Rubiaceae Read More »