Европейска валутна система – Развитието на ЕВС се осъществи в три етапа

–Първият етап от изграждането на Икономическия и валу­тен съюз започна от 1 юли 1990 г. с премахване на ограниченията пред движението на капитали между страните-членки. Увеличиха се ангажиментите на Комитата на уп­равителите на централните банки на държавите от Съюза във връзка с координацията на паричната политика и ценовата стабилност. –Вторият етап започва със създаването на […]

Европейска валутна система – Развитието на ЕВС се осъществи в три етапа Read More »