Аукционни пазари

Както при всяка сделка обект на договаряне са: » цена (при ценните книжа – курс) » качество (вид ценни книжа) » количество (брой на ценните книжа, респ. на пакетите) На пазара от аукционен тип страните по сделките контактуват, като между тях стои само аукционаторът. Той не поема функцията да представлява икономическия интерес на някоя от …

Аукционни пазари Read More »