Дребна чернилка

Coprinus micaceus май — ноември Расте в горите и откритите места обикновено край гниещи пънове. Шапката има форма на камбанка и е ситно набраздена откъм перифе­рията. Цветът й е жълтокафяв, а в средата кафяв. Осеяна е често със ситни люспици, но понеже лесно се измиват от дъжда, може и да липсват. Пластин­ките отначало са бели, […]

Дребна чернилка Read More »