svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Жълта коралка

Clavaria flava
ю л и—о ктомври
Расте предимно в широколистните гори, но се среша и из другите ви­дове гори. У нас доста се намира на Витоша, а расте също из горите на Стара планина, Пирин, Рила, Родопите, и то във високопланинските горски пояси.
Гъбата е с много разклонения, които излизат от едно късо почти до земята пънче. Тялото на гъбата прилича на корали и е обагрено жълто. Месото…

Read More

Leccinum scabrum ю л и—о к т о м в р и

Расте под трепетликите, брезите и бука. У нас се среща на Витоша — местността „Старчески поляни“, Брезите и местността „Кикиш“, под Камен дял, а и на други наши планини.
Шапката е правилна и прилича на полукълбо ; има сивокафяв до черен цвят. Месото е бяло, воднисто и при разчупване потъмнява. Тръбичките са бели. Пънчето е дълго, бялосиво, покрито с мрежести люспици.
За ядене се употребява само шапката,…

Read More

Бяла сърнела

Lepiota excoriata
ю н и—о к т о м в р и
Расте по полето, но се среща повече по нивите и стърнищата. Среща се на много места в Софийско и др.
Шапката е бледожълтеникава, с люспици отгоре. Месото е бяло и много нежно. Щом се пипне, се натрошава. Пластинките са гъсто наредени. Пънчето е стройно, с бяло пръстенче.
Бялата сърнела трябва да се бере само от опитни гъбари, защото може…

Read More