Пълна заетост и качество на труда в ЕС – Мониторинг

Мониторинг, осъществяван по линия на сътрудничеството на националните институции и органите на ЕС, както и създава­нето на мрежи от националните инспекции по труда за наблюде­ние на прилагането на законодателството на ЕС.

Пълна заетост и качество на труда в ЕС – Мониторинг Read More »