svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Особености на управлението на парите

Особености на управлението на парите – управлението на парите е част от управлението на оборотните активи и включва 2 операции:
– формиране на баланса на оборотните пари;
контролиране на баланса.
Балансът на оборотните пари на фирмата зависи както от сумата, предназначена за покриване на предвидимите и непредвидимите различия м/у постъпленията и плащанията, така и от ползването на краткосрочни кредити и необходими за случая компенсации за банкера на фирмата.
Техники…

Read More