пулс

Народна медицина-възпаление на сърцето(миокардит)

Миокардитът може да бъде остър и хроничен. Острият миокардит се появява най-често като следствие след прекарване на тежки заразни болести (грип, скарлатина, дифтерит, червен вятър, остър ставен ревматизъм, пневмония, ангина). Той може да се появи също и при отравяния от олово, алкохол и тютюн, както и при малокръвие, общо изтощение на организма, липса на витамини […]

Народна медицина-възпаление на сърцето(миокардит) Read More »

Облекчават се условията при изваждане на медицинско удостоверение за част от моряците

Със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков се облекчават условията за изваждане на медицинско удостоверение за водачите на кораб до 20 БТ по море и на водачите на малък кораб по р. Дунав. До сега действащата нормативна уредба предвиждаше всички морски лица да преминават еднакви прегледи само в специализираните медицински

Облекчават се условията при изваждане на медицинско удостоверение за част от моряците Read More »