Увеличаване капитала на фирмата

Увеличаване капитала на фирмата: чрез вноски в налични или натура: – увеличаване на капитала чрез публичен апел към спестяването – увеличаване на капитала без публичен апел към спестяването Независимо , коя от двете форми ще се избере решението за увеличаване на капитала да се вземе на извънредно заседание на общото събрание на акционерите с мнозинство […]

Увеличаване капитала на фирмата Read More »