svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Видове и форми на кредита.

Основни форми на кредита:

  1. Търговски кредит – това е кредита в стокова форма и субектите са непосредствени участници в реализацията на стоковия кредит.
  2. Банков кредит – той е в парична форма, а субекта – кредитор е банката.

В една по-широка класификация кредита може да бъде групиран като:

  1. Публичен кредит (правителствен)
  2. държавен
  3. общински
    1. Частен кредит

А. Бизнес-кредит

  1. дългосрочен
  2. средносрочен
  3. кратосрочен: търговски, паричен, депозитен

Б. Кредит за…

Read More