Публик рилейшънс

Дефиниция на Британския институт за PR

“Дейността “публик рилейшънс” се състои от целенасочени, планирани и изградени на прнципа на преимствеността усилия за установяване и поддържане на взаимно разбиране между дадена организация и групите от хора (публиките), с които тя има взаимоотношения” (Джефкинс, 1993). В това определение са изведени два много съществени азпекта в природата на PR: планиране и перманентност на процеса; […]

Дефиниция на Британския институт за PR Read More »

Дефиниция на Рекс Харлоу

Тя е формулирана през 1986 г. на основата на 472 от публикуваните до този момент определения. Дефиницията интерпретира “Публик рилейшънс” в светлината на неговата технологична специфика: “PR е отличителна функция на управлението, която помага: да се установят и поддържат на взаимна основа комуникации за одобрение и сътрудничество между една организация и нейните публики; да се

Дефиниция на Рекс Харлоу Read More »