Откриване на наследство. Наследство

Наследство – съвкупност от права и задълж. на наследодателя. Права – пр, на собственост в/у недвижим имот и движими вещи; облиг. права във връзка със сключени от него договори и вземания; лични неимуществени права – преминават само някои пр. на   публикуване. Задължения   -наследниците отговарят за тях, съобразно дела,   който  получават;   задължения  за причинени вреди; задълж. …

Откриване на наследство. Наследство Read More »