публики

Дефиниция на Скот Кътлип, Алън Сентър, Глен Брум – дава разгарнато описание на основните PR-функции

“PR са управленска функция, която установява, изгражда и поддържа взаимоизгодни връзки между организацията и различните публики, от които зависи нейният успех или провал. PR е: праниране и създаване на поддържащи програми, ръководени от мениджмънта на организацията; дейност за осъществяване на връзки между организацията и разнообразните и последователни публики; наблюдение над реакциите, мненията, отношенията и поведението […]

Дефиниция на Скот Кътлип, Алън Сентър, Глен Брум – дава разгарнато описание на основните PR-функции Read More »

Дефиниция на Американското общество по PR

“PR помагат на организацията и нейните публики да се адаптират едни към други; PR са организационни усилия да се достигне до сътрудничество между групи от хора; PR помагат на организациите да взъимодействат и общуват резултатно със своите ключови публики” (White, 1991). Акцентите в определението са поставени върху: PR като двупосочен процес на адаптиране и сътрудничество;

Дефиниция на Американското общество по PR Read More »

Дефиниция на Рекс Харлоу

Тя е формулирана през 1986 г. на основата на 472 от публикуваните до този момент определения. Дефиницията интерпретира “Публик рилейшънс” в светлината на неговата технологична специфика: “PR е отличителна функция на управлението, която помага: да се установят и поддържат на взаимна основа комуникации за одобрение и сътрудничество между една организация и нейните публики; да се

Дефиниция на Рекс Харлоу Read More »