Право на собственост.Същност

Правото на собственост е призната и гарантирана от закона възможност на едно лице да владее, да ползва и да се разпорежда фактически и юридически с определена вещ и да иска от всички други лица да се въздържат от въздействия спрямо нея. Вещното право на собственост дава най – пълна юридическа власт върху една вещ. Това …

Право на собственост.Същност Read More »