Разлики между встъпило и привлечено лице

Разлики между встъпило и привлечено лице: а)  в инициативата; б) с оглед на времето, когато може да бъде искано конституирането: встъпването – до края на УС, а привличането – до първото заседание (за да може да участва в целия процес). в)  от самото трето лице зависи дали ще встъпи в делото и дали ще участва, […]

Разлики между встъпило и привлечено лице Read More »