Видове пранично лечение – Психично дишане

Това е приблизителен превод на санскритското на­звание на начин за дишане на йогите. Усвояването на упражнението изисква по-продължителна предварителна подготовка посредством * ритмично дишане и способ­ност за изграждане на ясна умствена картина на на­сочване и придвижване на праната в организма. „Благословен е йогата, който може да диша чрез костите си“ — казват йогите, с което …

Видове пранично лечение – Психично дишане Read More »