Задължения на поръчващия

Поръчващият от своя страна също има задължения: да даде на изпълнителя необходимото съдействие за изпълнение на работата; да приеме изработената съобразно договора работа; той трябва да заплати възнаграждението за работата; Често поръчваната работа не може да бъде извършена без съдействието на поръчващия законът обаче не посочва какви са последиците от липсата на съдействие, затова важат …

Задължения на поръчващия Read More »