Място на финансите в държавния възпроизводствен процес

Финансите играят съществена роля за възпроизводството на основните форми на производството – оръдията на труда, предметите на труда и човека. На тази основа може да се каже, че възпроизводството на факторите на производството е подчинено както на финансовото разпределение в рамките на фирмите, така и на глобалното финансово разпределение. Най – общо казано финанси и […]

Място на финансите в държавния възпроизводствен процес Read More »