Процесуална дееспособност

ПД е признатата от закона възможност на страната лично, със свои действия да упражнява процесуалните си права. Критериите са същите, както за гражданската дееспособност- чл. 16,17. 1. Обща ПД- всички пълнолетни (навършили 18 г.) незапретени лица; могат да извършват всякакви действия по всякакви дела; 2.  Ограничена ПД – непълнолетните (14-18 г.) и ограничено запретените; те …

Процесуална дееспособност Read More »