процеса

Министър Томислав Дончев: Получих пълната подкрепа на посланиците на страните-членки на Eвропейския съюз за опростяване на правилата за еврофинансиране

“Получих пълната подкрепа на посланиците на страните-членки на EС за опростяване на правилата за еврофинансиране.” Това заяви днес министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев на брифинг след срещата си с посланиците на страните-членки на ЕС. Срещата бе организирана от посланика на Испания Хорхе Фуентес, страната председателстваща в момента Съвета на ЕС. …

Министър Томислав Дончев: Получих пълната подкрепа на посланиците на страните-членки на Eвропейския съюз за опростяване на правилата за еврофинансиране Read More »

Значение на заключението на ВЛ за процеса

Съдът преценява заключението на ВЛ с оглед на всички данни по делото (не е обвързан) – подобно на другите доказателства. Но за разлика от свидетеля, ВЛ дава не само сведения за фактите, но и доказателствени изводи въз основа на определени закономерности и правила. ВЛ е един консултант на съда. Друга разлика е, че ВЛ е …

Значение на заключението на ВЛ за процеса Read More »

Процесуално представителство на гражданския процес.Понятие и видове .

Понятие 1.  Необходимостта от представителството е еднаква в процесуалното и в материалното право: недееспособност, възпрепястваност или неумение лично да се извършат действията. Но представителството в процеса се отличава със следните особености: –  може да бъде само пряко, не се допуска скрит пълномощник; –  ограничен е кръгът на лицата – представители по пълномощие (чл.20); Представителството е …

Процесуално представителство на гражданския процес.Понятие и видове . Read More »

Приемство в процеси

Понятие Приемството в процеса е заместване на една от страните по висящия процес е друга страна, която го продължава. Възможно е и при главната, и при подпомагащата страна по всички дела, освен тези, чиито предмет е непрехвърлнмо право. Нормативна уредба – чл. 120. Видове: а) законово – става по силата на закона: –  при смърт …

Приемство в процеси Read More »

Проциесуално представителство на гражданския процес.Понятие и видове

1.  Необходимостта от представителството е еднаква в процесуалното и в материалното право: недееспособност, възпрепястваност или неумение лично да се извършат действията. Но представителството в процеса се отличава със следните особености: –  може да бъде само пряко, не се допуска скрит пълномощник; –  ограничен е кръгът на лицата – представители по пълномощие (чл.20); Представителството е недопустимо …

Проциесуално представителство на гражданския процес.Понятие и видове Read More »

Процесуална правоспособност и дееспособност

Процесуална правоспособност (ППр) ППр е признатата от закона абстрактна възможност едно лице да бъде субект на процесуални правоотношения (да участва в гражданско дело) като страна. Тя е производна от материалната правоспособност. 1. фЛ – от раждането до смъртта. Ако смъртта настъпи при висящ процес, тя дава повод за процесуално правоприемство, ако предмет на делото е …

Процесуална правоспособност и дееспособност Read More »

Презумпции

Презумпции – чрез презумпцията или предположението въз основа на възстановени факти и като се има впредвид това което обикновено става при наличието на тези факти, се прави заключение за съществуването на други неустановени факти. При видовете гр.пр.норми ни интересуват само тези предположения, които са установени с правни норми, т.е. законовите презумпции. Тук не се интересуваме …

Презумпции Read More »

Митнически контрол

Митническият контрол представлява система от дейности предхождащи процеса на обмитяването на стоките. Той цели да се осигури пълното обмитяване на стоките и в същото време да не се допуска контрабандно движение на стоки. Обект на митническия контрол е движението на стоките от границата до техния собственик. за осъществяването на това е изградена митническа администрация, която …

Митнически контрол Read More »

Караджич иска да се отложи подновяването на процеса му

Бившият политически ръководител на босненските сърби Радован Караджич внесе искане да се отложи подновяването на неговия процес в Международния трибунал за бивша Югославия, което е насрочено за 1 март. Доктор Радован Караджич почтително моли за промяна на датата 1 март като начало на подновяването на процеса. Правото му на адекватни начини за избор на резервен …

Караджич иска да се отложи подновяването на процеса му Read More »