процедура

Арбитражно производство (АП)

Диспозитивното начало важи с по-голяма сила, отколкото в съдебния процес – тон е конвенционален процес. Принципите за равенство и участие на страните важат и имат повелителен характер – те са предел на договорната свобода. Устността и непосредствеността важат. Участието на прокурор е недопустимо. Публичността е недопустима. АП започва в деня, когато ответникът получи искането за […]

Арбитражно производство (АП) Read More »

Законодателна функция

В по-голямата си част работата на Съвета се състои в приемане на законодателство в сфери, в които ЕС има обединен суверенитет. Обичайната процедура в тези случаи е „съвместното вземане на решения“, при което законодателните актове на ЕС се приемат съвместно от Съвета и Парламента на базата на предложение на Комисията. В някои области Съветът има

Законодателна функция Read More »

Съвместно вземане на решения

Как ЕС взема решенията си? При вземането на решения на ниво Европейски съюз участват различни европейски институции, и по-специално: Европейският парламент (ЕП), Съветът на Европейския съюз, Европейската комисия. Обикновено Европейската комисията предлага новите закони, а Парламентът и Съветът са тези, които ги приемат. В някои случаи законодателни актове се приемат само от Съвета. Различни роли

Съвместно вземане на решения Read More »

Участие в управление

Участие в управление – участие в управлението и представителството на КД се извършва от комплементарите при ограниченията за КД. Командитистите нямат право да управляват. Те имат право само да получават информация – да преглеждат търговските книги на КД и да получават препис от годишния счетоводен отчет. Само първото (за търговските книги) има някакъв смисъл, т.к.

Участие в управление Read More »

Термажлифтинг за изпъната кожа

Процедурата е безболезнена и не оставя никакви белези В козметологията се извърши тиха революция. Разработена е и успешно се прилага методика за опъване на лицето без операция. Из историята на заболяването: Пациент: Марина Г., на 49 г. Професия: счетоводител в голям търговски холдинг. Диагноза: практически здрава. Марина: „В нашия отдел се събрахме все жени на

Термажлифтинг за изпъната кожа Read More »

Възрастта не е ограничение за ин витро

Специалистите, които се занимават с ин витро програмите, финансирани на общинско или държавно ниво, би следвало да преразгледат критериите за достъп до тях. Това заяви д-р Маргарита Монастирска, управител на варненския център за асистирана репродукция „Олимед“. В местната програма, по която лечение започнаха 50 двойки, възрастовото ограничение за жените е до 40 години, а в

Възрастта не е ограничение за ин витро Read More »