svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Арбитражно производство (АП)

Диспозитивното начало важи с по-голяма сила, отколкото в съдебния процес – тон е конвенционален процес.
Принципите за равенство и участие на страните важат и имат повелителен характер – те са предел на договорната свобода. Устността и непосредствеността важат. Участието на прокурор е недопустимо. Публичността е недопустима.
АП започва в деня, когато ответникът получи искането за арбитраж, отправено от ищеца, освен ако страните са уговорили друго. Това…

Read More

Законодателна функция

В по-голямата си част работата на Съвета се състои в приемане на законодателство в сфери, в които ЕС има обединен суверенитет. Обичайната процедура в тези случаи е „съвместното вземане на решения“, при което законодателните актове на ЕС се приемат съвместно от Съвета и Парламента на базата на предложение на Комисията. В някои области Съветът има последната дума, но само при предложение на Комисията и само…

Read More

Съвместно вземане на решения

Как ЕС взема решенията си?

При вземането на решения на ниво Европейски съюз участват различни европейски институции, и по-специално:

Европейският парламент (ЕП),
Съветът на Европейския съюз,
Европейската комисия.

Обикновено Европейската комисията предлага новите закони, а Парламентът и Съветът са тези, които ги приемат. В някои случаи законодателни актове се приемат само от Съвета. Различни роли са отредени и на другите институции.

Основните форми на европейското законодателство са директивите и регламентите. Директивите…

Read More

Участие в управление

Участие в управление – участие в управлението и представителството на КД се извършва от комплементарите при ограниченията за КД. Командитистите нямат право да управляват. Те имат право само да получават информация – да преглеждат търговските книги на КД и да получават препис от годишния счетоводен отчет. Само първото (за търговските книги) има някакъв смисъл, т.к. второто е публична информация. Ако тези права бъдат нарушени, следва…

Read More

Термажлифтинг за изпъната кожа

Процедурата е безболезнена и не оставя никакви белези
В козметологията се извърши тиха революция. Разработена е и успешно се прилага методика за опъване на лицето без операция.

Из историята на заболяването:
Пациент: Марина Г., на 49 г.
Професия: счетоводител в голям търговски холдинг.
Диагноза: практически здрава.

Марина: „В нашия отдел се събрахме все жени на приблизително една и съща възраст – около 45 плюс-минус няколко години. Преди година шефката на отдела си направи стягане на лицето и процедурата беше толкова сполучлива, че всички искрено й…

Read More

Възрастта не е ограничение за ин витро

Специалистите, които се занимават с ин витро програмите, финансирани на общинско или държавно ниво, би следвало да преразгледат критериите за достъп до тях.

Това заяви д-р Маргарита Монастирска, управител на варненския център за асистирана репродукция „Олимед“.

В местната програма, по която лечение започнаха 50 двойки, възрастовото ограничение за жените е до 40 години, а в националната – до 43 години.
(още…)

Read More