Традиционни разграничения и класификации на данъка.

Традиционната класификация обикновено започва с общоизвестното разграничаване на данъците на преки и косвени. Най – общо може да се каже, че преки са данъците, които са определени годишно върху собствеността, професията или дохода. Класическото виждане за преките или непреките данъци е отразено в редица финансови документи, свързани с данъчната практика на 18 век. В тези …

Традиционни разграничения и класификации на данъка. Read More »