Модел за изграждане на имунизиран протфейл от облигации

Модел за изграждане на имунизиран протфейл от облигации – тук се прави такъв подбор на облигации, които да доведат до защита на доходите от облигации срещу риска от промяната на лихвения процент. Етапи на модела: – определяне на инвестиционният хоризонт определяне на облигациите, които ще бъдат наблюдавани D2 = ?t2 . Mt – изчисляване на […]

Модел за изграждане на имунизиран протфейл от облигации Read More »