Туберкулоза

1. Да употребява корите на киселите ябълки. Да дъвче корите дълго време, да приеме всички сокове от корите и след това да ги изплюва. 2. Да изпраща мислено светлина върху тялото си с всички краски и особено върху белите дробове. Да си представя мислено, че върху тялото му се излива душ от бяла светлина, после …

Туберкулоза Read More »