Разпределени са квоти на четири нови участници в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове

Междуведомствената работна група за разпределение на квоти в Европейската схема за търговия с емисии /ЕСТЕ/ за периода 2008 – 2012 г. проведе заседание, на което бяха разпределени квоти на 4 нови участници – оператори на инсталации, влезли в експлоатация през 2009 г. На днешното си заседание Междуведомствената работна група разпредели квоти за емисии на парникови …

Разпределени са квоти на четири нови участници в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове Read More »