Произход на човешкия род

Изключителността на мястото и ролята на човека в света на природата, неговото рязко отличие от животните по множество показатели, са довели до множество хипотези за произхода му. Най-общо те са представени от три основни хипотези: религиозна, космическа и трудова. Религиозната представа за произхода на човека най-концентрирано е изложена в първите глави на Библията, където се …

Произход на човешкия род Read More »