svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Производителност

Вашият 15Р трябва да предлага възможно най-добрата производителност – както за вашите услуги, така и за връзките към вас от страна на вашите потребители. Не се заблуждавайте от приказките на доставчиците, че разполагат с 155МЬps връзки. Въпреки, че на пръв поглед това е огромна скорост, ако към тях се свържат 10000 пот­ребители, това прави по 0.0155МЬрs или 16КЬрs на човек. Ако в същия момент вие имате 10 потребителя, това…

Read More

Мениджмънт и предприемачество

Предприемачеството за първи път  е употремено като термин от френския икономист Жан Сей в началото на 19 век и според него:”Предприемачът прехвърля ресурси от сферата на по-ниска производителност към сферата на по-висока производителност”.
Според други икономисти предприемачите са новатори, които предизвикват търсене т.е.търсят уникалния продукт, пазарния пробив, изненадваща нова характеристика или нов дизайн. Те не се подчиняват на провилото, че фирмите трябва да се ръководят от…

Read More

Неокласически теории за данъците.

Лансират се и се защитават няколко идеи:

– данъчните намаления могат да допринесат за повишаване на производителността на труда и за оживление на производството

– данъчните намаления могат да стимулират потреблението и спестовността

– данъчните намаления са ефикасно средство за ограничаване на безработицата

– намаляването на данъците може да доведе до нарастване на държавните приходи

– данъчните ограничения са една…

Read More