производителност

Производителност

Вашият 15Р трябва да предлага възможно най-добрата производителност – както за вашите услуги, така и за връзките към вас от страна на вашите потребители. Не се заблуждавайте от приказките на доставчиците, че разполагат с 155МЬps връзки. Въпреки, че на пръв поглед това е огромна скорост, ако към тях се свържат 10000 пот­ребители, това прави по …

Производителност Read More »

Мениджмънт и предприемачество

Предприемачеството за първи път  е употремено като термин от френския икономист Жан Сей в началото на 19 век и според него:”Предприемачът прехвърля ресурси от сферата на по-ниска производителност към сферата на по-висока производителност”. Според други икономисти предприемачите са новатори, които предизвикват търсене т.е.търсят уникалния продукт, пазарния пробив, изненадваща нова характеристика или нов дизайн. Те не …

Мениджмънт и предприемачество Read More »

Неокласически теории за данъците.

Лансират се и се защитават няколко идеи: – данъчните намаления могат да допринесат за повишаване на производителността на труда и за оживление на производството – данъчните намаления могат да стимулират потреблението и спестовността – данъчните намаления са ефикасно средство за ограничаване на безработицата – намаляването на данъците може да доведе до нарастване на държавните приходи …

Неокласически теории за данъците. Read More »