Продължителни пасове

Вдигнете ръце над главата на болния и като държите палците си на около 5 см от лицето му, започнете бавно да прокарвате ръце над тялото му до коленете. Върнете ги об­ратно, съединете ги над собствената си глава и пак напра­вете бавни пасове от главата на пациента до коленете. Пов­таряйте 10 минути. Ако повдигнете след това …

Продължителни пасове Read More »