продукт

„Културен туризъм 2010“ посреща 500 участници от 18 държави във Велико Търново

От 14 до 17 април Велико Търново е домакин на международното туристическо изложение „Културен туризъм 2010″. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е организатор на форума, за който през тази година се очаква в старопрестолния град да пристигнат повече от 500 участници от 18 държави. Сред тях са Бразилия, Франция, Малта, Индонезия, Русия и други. …

„Културен туризъм 2010“ посреща 500 участници от 18 държави във Велико Търново Read More »

Етапи на програмата за връзки с обществеността (PR)

Понятието пъблик рилейшънс изразява от една страна, характера и качеството на връзките на организацията с различните групи общественост, а, от друга страна, пътищата и средствата за постигане на благоприятни взаимо-отношения с обществеността на фирмата. За целите на управлението е подходящо връзките с обществеността да се разглеждат като поцес на определяне на проблема, изработване на политика, …

Етапи на програмата за връзки с обществеността (PR) Read More »

Обща характеристика на икономическите ресурси на данъка

При положение, че се държи сметка за класическата трилогия “ доход, кредит,  разходи “, не е трудно да се констатира, че доходът е икономическия ресурс, визиран от повечето данъци. По отношение на кредитите и разходите, доходът е ключово понятие на данъчното облагане. Доходът може да се определи преди всичко като продукт на ресурса. Доходът като …

Обща характеристика на икономическите ресурси на данъка Read More »

Национален доход – основен източник на държавни приходи

Националният доход е основен източник на приходи. Неговото формиране и неговото разпределение обаче се основават на различни принципи и служат за различни цели и интереси. В световната финансова теория и практика обикновено се борави с три понятия – общ(брутен)национален продукт, чист национален продукт и национален доход. Чистият национален продукт се определя като от стойността на …

Национален доход – основен източник на държавни приходи Read More »

Социалната отговорност на предприемачеството и неговите бенефициенти

Отговорност към клиентите Едно от основните задължения на всеки предприемач е неговата социална отговорност за продукта или услугата, която предлага на клиентите си. Тя се реализира чрез задължението на собственика да предлага и поддържа добросъвестно следните основни характеристики на стоката или услугата: качество, отговарящо на заявеното от собственика; количество, отговарящо на платената от клиента цена; …

Социалната отговорност на предприемачеството и неговите бенефициенти Read More »

Разположение на малкия и средния бизнес

В процеса на организационното приспособяване на новата дейност към условията на външната среда новият собственик неизбежно стига до онзи момент, в който теоретичните хипотези и конструкции, анализи и прогнози, изводи и оценки се пречупват през призмата на конкретното физическо разполагане на новата дейност. За съжаление в преобладаваща част от справочните пособuя за навлизане в малкия …

Разположение на малкия и средния бизнес Read More »

Модел за растеж на фирмата на Л. Грейнър

Според някои специалисти малък е онзи бизнес, който предприемачът е създал с намерението и виждането, че няма впоследствие да бъде разширяван. Други смятат, че малък е всеки бизнес, преди да е достигнал нивото на организационната си зрелост. Привърженик на такова становище е и американският учен, който изследва организационната структура на фирмите L. Greiner (Лари Грейнър). …

Модел за растеж на фирмата на Л. Грейнър Read More »

Предприемачески стратегии в началото на пазарна икономика

В условията на прехода от планово централизирано управление към пазарно стопанство могат да бъдат прилагани следните предприемачески стратегии: “закачи се за успелия отрасъл”; “закачи се за успелия продукт”; “закачи се за успелия човек”; “закачи се за необходимия продукт”. ? Стратегията „закачи се за успелия отрасъл „ Ако се посети някое от последните специализирани изложения в …

Предприемачески стратегии в началото на пазарна икономика Read More »

Предприемачески стратегии в условията на пазарна икономика

Предприемаческият процес е трудно прогнозируем процес поради своята сложност, динамичност и неочакваност. Затова, разработването на стратегии в областта на предприемачеството представлява алтернативно планиране в дългосрочна перспектива. При класификациите на стратегиите не се използва еднакъв подход. В зависимост от позицията на организацията на пазара се различават: 1. Стратегия на лидерството (активно настъпателна, първи на пазара); 2.Стратегия …

Предприемачески стратегии в условията на пазарна икономика Read More »

Конкуренти

Какво съдържа разделът? Нека предприемачът да не живее с убеждението, че проучва своите конкуренти само поради създаването на бизнес плана. Това е само едно от приложението на получените конкретни данни. Той трябва да знае, че познаването на главните конкуренти, както и потенциалните производители на даден продукт е едно от най-важните условия за крайния успех в …

Конкуренти Read More »

Продукти на фирмата

Какво съдържа разделът? В този раздел предприемачът трябва да покаже своя нов продукт (услуга). За да извърши това, е необходимо да разкрие неговите характеристики, сравнявайки ги с тези на конкурентен продукт. Освен това е желател­но да бъде показана патентната чистота на новия продукт. Това е особено наложително, когато новият продукт е предназначен за външния пазар. …

Продукти на фирмата Read More »

Описание на фирмата или отрасъла

Какво съдържа разделът? Информацията, която се вмества в този раздел, е определена от съдебно­то решение за регистрация на фирмата (дейността). По този причина излага­ната тук информация представлява пълно припокриване с данните от посо­ченото решение. Допълнителната информация, която е необходимо да бъде отразена в този раздел, се отнася до: регистрацията в данъчните органи, регистрацията в статистическия …

Описание на фирмата или отрасъла Read More »

За любителите на PORSCHE

Първият аромат THE ESSENCE вече повече от половин година очарова силната половинка на човечеството със своята прецизност, яснота, чистота, елегантност и дискретност. Характерът на аромата се развива прогресивно: деликатен, спонтанен, енергичен, но и релаксиращ. А сега мъжете могат да се насладят и на PORSCHE DESIGN THE ESSENCE TRAVEL SPRAY 30 ml – лимитиран продукт в …

За любителите на PORSCHE Read More »

Зелени ли са продуктите, ще прогонят депресията

Учени са открили оригинален метод за лечение на депресията. Изследвания са доказали, че хората, които предпочитат продукти със зелен цвят, се чувстват по-щастливи от другите. Става дума за такива приятни храни като зелето, целината, магданоза, ябълките. Тайната на този ефект се дължи на факта, че споменатите продукти съдържат фолиева киселина, а тя стимулира производството на …

Зелени ли са продуктите, ще прогонят депресията Read More »