Продажба на наследство

Продажбата на наследство е уредена в чл.212-213/ЗЗД. Тя е договор с който наследникът прехвърля на друго лице срещу определена парична сума съвкупността от правата и задълженията, които е придобил по реда на наследяването. Продавачът на наследство гарантира само качеството си на наследник. Това следва от разпоредбата на чл.212 съгласно който, този, който продава едно наследство […]

Продажба на наследство Read More »