Различия между ДДС и Данък върху оборота

1. Различия в облагаемата основа – с ДДС облага т. нар. Добавена стойност, която включва работната заплата и печалбата. С данък върху оборота се облагат оборотите от продажбата на стоки и услуги. 2. Различия в данъчните размери – при ДДС данъчния размер е единен – 20%. При данък върху оборота има четири размера – 2%, […]

Различия между ДДС и Данък върху оборота Read More »