svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Пазар на браузъри

Много е трудно да се каже дали някой браузър е по-добър или по-пред-почитан от другите. Съществуват различни статистики, показващи преимущество на един или друг браузър. Все пак най-общо може да каже, че потребителите на много операционни системи предпочитат Internet Explorer, а използващите Linux(UNIX) – Netscape Navigator). Същото може да се каже и за сайтовете, посветени на определени теми. Все пак, около 90% от web потребителите използват споменатите по-горе браузъри….

Read More

Функционален и програмен бюджет

Той е изражение на една динамична перспектива и позволява предвиждане на различните дейности на държавата в един по-голям период от време. Като предвижда в своя бюджет публичните разходи, не цели да си достави само приходи, а цели преследването на определени цели и задачи. Функционалният бюджет е ориентиран към бъдещето и е отрицание на традиционните емперични методи. Идеята за функционален бюджет първи осъществяват САЩ и Холандия.

Във финансовата практика широко известни…

Read More

Риболов в ЕС – Програмиране

Финансирането на ОПР се осъществява в рамките на програми, съобразно с принципите на структурните политики, включващи:

-мерки, съответстващи на критериите на цел 1;

-други мерки, покрити от отделните програмни докумен­ти на страните-членки.

Многогодишните програми за ориентиране на риболова ще се прилагат от 1 януари 2002г. След като бъде направена оценката за развитието на сектора и ефекта от приложението на мерките от 1993г.,…

Read More