Понятие, форма и съдържание на чека

Общи бележки. Правната уредба е в чл. 539-562 ТЗ. Чекът е произлязъл от менителницата, а и законът предвижда субсидиарно приложение на правилата за менителницата – чл. 562. 2. Характеристика. 2.1.Чекът е ЦК. 1) Той може да бъде на заповед, поименен или на приносител. а. Ако чекът е издаден в полза на определено лице – значи е на […]

Понятие, форма и съдържание на чека Read More »