svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Кости на гръдния кош. Съединения.

Гръдният кош е изграден от 12 двойки ребра. В изграждането му участват и 12 гръбначни прешлена. Ребрата (costae) в зависимост от съотношението им към гръдната кост се описват 2 основни групи: истински (costae verae . І-VІІ) и лъжливи (costae spuriae – от 7-12) . Към тях спадат 11 и 12 (плаващи – costae fluctantes).

Истинските се залавят директно към гръдната кост. Ребрата от 8 до 10-то се залавят…

Read More

Гръбначен стълб.Строеж на прешлена

Изгражда се от 24 самостоятелни прешлена, кръстна и опашна кост. Самостоятелните прешлени се описват в 3 групи:  шийни, гръдни и поясни прешлени.

Всички прешлени, с изключение на първия имат общ фон на строеж. Изграждат се от тялоcorpus vertabrae), дъга (acceus vertabrae) и 3 типа израстъци – единичен бодилков (procesus spinoswus), двоен напречен израстък (procesus transversus) и 2 двойни  ставни израстъка (basis cranii externa) –…

Read More