svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Видове акредитиви

Видове акредитиви :
1. От гледна точка на възможността да бъде оттеглен и видоизменен :
® неотменяем – не подлежи на едностранно оттегляне, а видоизменение от страна на банката. Банката може да го отменя/изменя само със съгласието на бенефициента. Той е абсолютно гарантиран.
® отменяем – банката може да отменя и изменя окредитива едностранно, докато не се предоставят от бенефициера необходимите документи и той не предяви вземане.
Ако не…

Read More