svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Министър Цветан Цветанов даде старт на издаването на новите документи за самоличност и присъства на изработването им в реално време

С днешното влизане в експлоатация на новите документи покриваме една от основните мерки по Шенген, съобразяваме се изцяло с европейското законодателство за въвеждане на документи с необходимата надеждна защита срещу подправка и фалшификация – заяви министърът на вътрешните работи

“Днес в страната стартира издаването на ново поколение български документи за самоличност. С днешното влизане в експлоатация на тези документи…

Read More

Косвено представителство

Представителството е близко до няколко сходни института: Посредникът не е представител. За да имаме представителство, следва представителят да прави волеизявления. А постредникът не извърва такива. И в двата случая имаме защита на интересите на едно трето лице. Но само това е общото. Посредникът поставя във връзка две лица, за да преговарят, за да сключат сделка. Пратеникът също така не е представител. Пратеникът също не изразява…

Read More

Прекратяване на представителството

Прекратяване – представителството се прекратява със смъртта на представителя или представлявания. То се прекратява и при поставяне на едно от двете лица под запрещение. Законното представителство се прекратява и при навършване на 14-годишна възраст от малолетното лице или при отмяна на решението на съда, с което едно лице е поставено под пълно запрещение. Прекратяване на представителството на ЮЛ настъпва  при прекратяване на правния субект. Ако…

Read More

Участие в управление

Участие в управление – участие в управлението и представителството на КД се извършва от комплементарите при ограниченията за КД. Командитистите нямат право да управляват. Те имат право само да получават информация – да преглеждат търговските книги на КД и да получават препис от годишния счетоводен отчет. Само първото (за търговските книги) има някакъв смисъл, т.к. второто е публична информация. Ако тези права бъдат нарушени, следва…

Read More

Откриване на Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване – 2010 в България

Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване – 2010 в България ще бъде открита на официална церемония в понеделник, 22 февруари 2010 г., в зала „Изток” на Народно събрание, в 11:00 часа. Ще присъстват представители на държавната власт, Европейската комисия, социалните партньори, неправителствените организации и местните власти.

В Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване участват всички държави-членки на Европейския…

Read More