предприятията

Правоприемство в Трудовото право.

Правоприемство в трудовото право е изменение на работодателя, при което се запазва същото правоотношение. Принцип на чл. 123 КТ е, че когато има промяна на работодателя, не се прекратява ТПО с работника/ служителя, т. е. това не е прекратително основание. Може да има сливане на предприятията (чл.123 ал.1 т.1 –  възможно е, докато съществува това […]

Правоприемство в Трудовото право. Read More »

Смесени фирми (джойнвенчърс)

Джойнвенчърса е традиционна форма на ефективно коопериране на условията на предприятията от различни страни с цел съвместно производство, научно-технически изследвания, проектиране и конструиране, маркетинг, информационна и др.дейност. Основните характеристики са: ?    различна национална принадлежност на партьорите, които могат да бъдат и повече от двама; ?    различен правен статут; ?    смесената фирма се подчинява на законите

Смесени фирми (джойнвенчърс) Read More »