Финанси и финансова система – Теоретични основи на финансите

Както по своя характер, така и по съдържанието си финансите са парично отношение. Счита се, че произходът на понятието е от Finis, Finare, което означава край, завършък с парично плащане. По-късно – Financia – парично плащане на определен падеж или на определена дата; Finances –  приходи на държавния бюджет, като след време към тях се […]

Финанси и финансова система – Теоретични основи на финансите Read More »