предприемач

Инвестиционен процес

Инвестиционен процес – чл. 5-6  на ЗЗБУТ: Всеки, който проектира строителни обекти и дейности, производства, конструкции, технологии и работно оборудване е длъжен да съобрази проекта с всички правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд. В процеса на проектирането, строителството и въвеждането в експлоатация на обектите инвеститорът е отговорен и изисква спазването на […]

Инвестиционен процес Read More »

Цигари на бройка в столицата и 5000 кутии без бандерол в Дулово задържаха митничари

Голямо количество нелегални цигари задържаха митнически служители при два отделни случая от последното денонощие. При проверка в ателие – офис в столицата митничарите откриват 2050 къса цигари, опаковани по единично в комплект с кибритена клечка. Продукцията се предлагала чрез интернет – сайт и се продавала в кутии от по 50 или 100 бройки на цена

Цигари на бройка в столицата и 5000 кутии без бандерол в Дулово задържаха митничари Read More »

Евгени Ангелов ще участва в пресконференция по повод състезанието за наградата Empower

Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгени Ангелов ще участва в пресконференцията по повод най-голямата инициатива за развитие на бизнес идеи – конкурсът за наградата Empower за изключителни млади предприемачи. Конкурсът е инициатива на фондация Empower United и се провежда със съдействието на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. По време на пресконференцията предстои да

Евгени Ангелов ще участва в пресконференция по повод състезанието за наградата Empower Read More »

Социални отчети и социален одит на фирмата

Социалната значимост и резултати от действията на отделния предп­риемач не винаги намират адекватно отражение в средствата за масова ин­формация, чрез които най-често се постига информирането на обществото. Тесто пъти тези резултати не намират публичност и поради нежеланието на самия предприемач за афиширане на своите действия в социалната сфера. По тези причини често в обществото се

Социални отчети и социален одит на фирмата Read More »

Видове предприемачески прозорци

Видове предприемачески прозорци Традиционни предприемачески прозорци Предприемачески прозорец неочакваността Неочакваността, разгледана като: неочакван успех, неочакван провал и неочакваното външно събитие се илюстрира от П. Дракър с поредица от примери, които поради специ­фичната културна среда и икономически условия трудно се разбират и възп­риемат като реална предприемаческа възможност. Причините за това са много, но може би най-важните

Видове предприемачески прозорци Read More »

Предприемачески стратегии в началото на пазарна икономика

В условията на прехода от планово централизирано управление към пазарно стопанство могат да бъдат прилагани следните предприемачески стратегии: “закачи се за успелия отрасъл”; “закачи се за успелия продукт”; “закачи се за успелия човек”; “закачи се за необходимия продукт”. ? Стратегията „закачи се за успелия отрасъл „ Ако се посети някое от последните специализирани изложения в

Предприемачески стратегии в началото на пазарна икономика Read More »

Методически указания за написване на бизнес плана

Отговорът на изложените по-горе въпроси обаче не изчерпва всички въпросителни, които създаването на бизнес плана поставя пред предприемача. Съществуват още редица чисто практически въпроси, които следва да бъдат решавани при формирането на отделните раздели на плана, а именно: Какво съдържа разделът? Каква е структурата на раздела? Каква форма ще има или как ще изглежда разделът?

Методически указания за написване на бизнес плана Read More »

Предприемачество и малък бизнес

Във всяка страна, организирала стопанството си върху пазарните принципи (свобода на стопанската инициатива, свобода на договарянето, свобо­да на влизането в пазара, неприкосновеност на собствеността и пр.), малкият бизнес заема значителен дял във вътрешния продукт и осигурява съществен дял в осигуряването на икономическия растеж. Така например в страните от Европейския съюз около 65% от икономическия растеж

Предприемачество и малък бизнес Read More »

Какво търсят чужденците в България?

25-годишният френски предприемач Жюлиен Рафан развежда клиентите си из обекти на 2 500 км от родината им, а именно по българското Черноморие. С какво го привлича и с какво го отблъсква България? Преди три години, когато още следва във Висшата търговска школа в Тулуза, Жюлиен Рафан дочува, че България била интересна дестинация за вложения в

Какво търсят чужденците в България? Read More »