Процесуални предпостивки (ППр)

Процесуални предпостивки (ППр) – това са условията, от които зависи съществуването и надлежното упражнение на ПИ. Предпоставки за възникване на ПИ а)  Положителни – трябва да са налице: –  наличие на интерес (нужда) от защита – правен спор относно суб. право; –  Пс правоспособност на лицето; –  процесуална легитимация на страните; –  подведомственост па съда; […]

Процесуални предпостивки (ППр) Read More »