Предпоставки за иска

Искът по чл. 109 ЗС се предявява и провежда успешно при наличие на две предпоставки: ищецът да е собственик на вещта и да са налице неоснователни действия или създадени или поддържани неоснователни състояния от страна на собстветника, които пречат на собственика да упражнява правото си.

Предпоставки за иска Read More »