Предпоставките за компенсация

Предпоставките за компенсация са: 1 да има идентичност на лицата.; 2.задълженията не е необходимо да са породени от едно; 3.предмет на тези задължения да са еднородни и заместими вещи; 4.вземането на страната, която прави компенсацията де е изискуемо; 5.вземането да е ликвидно, т.е. установено по основание и размер; 6.вземанията да са валидни, а не нищожни […]

Предпоставките за компенсация Read More »