предназначение

Увеличаване капитала на фирмата

Увеличаване капитала на фирмата: чрез вноски в налични или натура: – увеличаване на капитала чрез публичен апел към спестяването – увеличаване на капитала без публичен апел към спестяването Независимо , коя от двете форми ще се избере решението за увеличаване на капитала да се вземе на извънредно заседание на общото събрание на акционерите с мнозинство […]

Увеличаване капитала на фирмата Read More »

Борисова градина

Борисовата градина е един от трите резервата на територията на София. Тя е паметник на градинското и парково изкуство от национално значение. Най-значителното събитие през годините след Освобождението на България в областта на градинската дейност се счита създаването на сегашната Княз-Борисова градина. През 1882 г. столичния кмет Иван Хаджиенов довежда от Букурещ швейцарския градинар Даниел

Борисова градина Read More »