svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Предмет на иска

Предмет на иска по чл. 109 ЗС е спорното материално право на собственост, респ. спорното ограничено вещно право или сервитут (доколкото предмет на иска е винаги спорно материално право), а не самото нарушение. Осъществяването на действие или създаването на състояние, с което се пречи на собственика да упражнява правата си в пълния им обем и съобразно предназначението на вещта, обективира наличието на спор относно правото…

Read More