Задължения на доверителя и обезпечение

Задължения на доверителя – а/ задължение да уведоми спедитора за особености на товара /чл. 364, ал. 1/; б/  задължение да заплати на спедитора уговореното възнаграждение. Когато не е уговорено възнаграждение, се дължи обичайно; в/ задължение да заплати на спедитора разноските, които той е направил за изпълнението на поръчката. Обезпечение – вземанията на спедитора срещу доверителя […]

Задължения на доверителя и обезпечение Read More »