предмета

Видове арбитраж

Видове арбитраж: –  Според устройството: а)  постоянни арбитражни институции б) А ад хок (инцидентен А) –  Според местожителството или седалището на страните: а)  международен – поне едната страна има местожителство или седалище извън България; б)  вътрешен (местен) – и двете страни – в Българияя; –  Според предмета на спора: а) А по правни спорове; б)  […]

Видове арбитраж Read More »

Правоотношение в гражданското право.Понятие

Понятие. Най – същественият белег на гр. правоотношение е неговата връзка с обективното право. Тази връзка възниква въз основа на определени юридически факти при наличието на правни норми м/у отделни правни субекти. Гр. правоотношение се определя като възникналата въз основа на правните норми от конкретен юридически факт връзка м/у равнопоставени субекти, която се състои от

Правоотношение в гражданското право.Понятие Read More »

Правоотношение в гражданското право.Понятие

Най – същественият белег на гр. правоотношение е неговата връзка с обективното право. Тази връзка възниква въз основа на определени юридически факти при наличието на правни норми м/у отделни правни субекти. Гр. правоотношение се определя като възникналата въз основа на правните норми от конкретен юридически факт връзка м/у равнопоставени субекти, която се състои от субективни

Правоотношение в гражданското право.Понятие Read More »

Незаконна колекция от антични монети е иззета при спецакция на служители на ОДМВР-Плевен

Незаконна колекция от антични монети и предмети е открита и иззета при спецакция на служители на ОДМВР-Плевен. Операцията е проведена вчера в град Левски. Проверено е жилището на 57-годишен мъж, в което били намерени 292 сечени римски монети от I-ви век пр.н.е. и други 50 различни антични предмета – фигури, фиболи и върхове на стрели.

Незаконна колекция от антични монети е иззета при спецакция на служители на ОДМВР-Плевен Read More »