svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Предизвикване на съня

В стаята, където ще приемете вашите пациенти, поста­вете к:тско легло. Пациентът ляга, а вие сядате до главата му. Накланяте се, за да можете да гледате отблизо в очи­те му. След известно време очите му се затварят и той за­спива магнетически сън, в който можете да му внушите не­обходимото.

Можете да хипнотизирате и осем-десет души, като на­карате всеки да се съсредоточи в разглеждането на блестящ предмет, например голяма монета….

Read More