Предаване на файлове

Предаването на файлове (FTP) е важна функция за обмен на информация между компютри (потребители).Съществените разлики спрямо електронната поща са: неограниченост в обема на предаваната информация, докато e-mail подразбира сравнително кратки съобщения; обменът е само между два възела, като подателят получателят на на информация не трябва да бъде адресиран в явен вид; предават се не само […]

Предаване на файлове Read More »